Routes

Delft op de Kaert
OPDRACHTGEVER Museum Prinsenhof, Delft
Gekoppeld aan de tentoonstelling ‘Delft op de Kaert’ over de zeventiende-eeuwse Kaert Figuratief wilde Museum Prinsenhof graag een wandelroute. Middels deze tweetalige wandelroute kunnen de bezoekers van de tentoonstelling al lopend door de stad ontdekken dat er nog veel is overgebleven van de bebouwing en het stratenplan uit de tijd van deze kaart in 3D. De route is uitgezet en beschreven door mij en in een oplage van 15.000 stuks verspreid.
Delft ondersteboven
Uitzetten van een familieroute (geschikt voor het hele gezin) door de Delftse binnenstad, langs plaatsen waar iets is opgegraven en/of waar archeologische vondsten te zien zijn. Ik tekende voor het uitzetten van de route, het schrijven van de tekst van het route-boekje en het verzamelen/redigeren van het beeldmateriaal. Inmiddels is onder de titel ‘Delft Upside down‘ ook een Engelstalige versie verschenen.