Boeken

Portrettenboek 'Mensen maken geschiedenis'
Schrijven/samenstellen van een boek waarin 22 archeologie-beoefenaars uit de Maasmondregio geportretteerd worden. Zij gaan in op hun ervaringen en drijfveren. Tevens en terloops wordt de aandacht gevestigd op het bijzondere bodemarchief, de lange traditie van onderzoek in de regio en de doelstellingen van de Stichting. Portretten van vijf relatieve buitenstaanders/ambassadeurs, die niet direct in de archeologie van de regio actief zijn maar er wel mee te maken hebben (gehad), maken de bespiegeling compleet. Met Arie Wapenaar, fotojournalist, Onne Schuilenburg van IJzersterk grafisch ontwerp en René Alleman van Drukkerij De Nieuwe Grafische.
Bundel ‘Grondtonen’
Samenstellen en in eigen beheer uitgeven van een bloemlezing van gedichten over archeologie. Een bundel Nederlandstalige gedichten van o.a. Boudewijn Buch, Judith Herzberg, Gerrit Komrij, Harry Mulisch, David Van Reybrouck en Hans Warren. Met een inleiding over archeologie en poëzie door Esther Jansma. In linnen gebonden, 57 pagina's, 17,5 x 12 cm. U kunt een exemplaar van ‘Grondtonen' bestellen voor € 15 excl. verzendkosten (brievenbuspost, 150 gram) met dit formulier.
Steentijdkalender
Binnen het onderzoeksprogramma Odyssee van NWO heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in een groot samenwerkingsverband het project ‘Het openen van de laat-neolithische schatkist van Noord-Holland’ uitgevoerd. Om de resultaten van het project te delen met de bewoners van het gebied is de Steentijdkalender ontwikkeld, een verjaardagskalender waarin in twaalf maanden wordt stilgestaan bij het leven en werken van Cees de Steentijdman.
Buskruit voor de wereldzeeën
OPDRACHTGEVER ADC Heritage, Amersfoort
Coördinatie, beeld- en eindredactie van een boekje over de opgraving van een kruitmolen in Middelburg. Met Paul van der Heijden van Ulpia tekstproducties.
Delft ondersteboven
Uitzetten van een familieroute (geschikt voor het hele gezin) door de Delftse binnenstad, langs plaatsen waar iets is opgegraven en/of waar archeologische vondsten te zien zijn. Ik tekende voor het uitzetten van de route, het schrijven van de tekst van het route-boekje en het verzamelen/redigeren van het beeldmateriaal. Inmiddels is onder de titel ‘Delft Upside down‘ ook een Engelstalige versie verschenen.