Publieksvoorlichting

Plan van aanpak Archeologisch informatiecentrum
Naar verwachting zal het project Versterking Markermeerdijken behalve veilige dijken ook de nodige nieuwe archeologische ontdekkingen opleveren. Daarom is het idee ontstaan om bij bezoekerscentrum De Breek in Etersheim een tijdelijk informatiecentrum te vestigen. Voor de realisatie van het informatiecentrum heb ik een plan van aanpak opgesteld. Het ontwerp voor het informatiecentrum werd getekend door Studio Aldo Brinkhoff.
Opgraving N23, Swifterbant
Geven van rondleidingen aan bezoekers van de maandelijkse open middagen op de opgraving, rondleiden van schoolgroepen en speciale gasten.
Informatiekubus grafheuvels IJsselstein
OPDRACHTGEVER ADC Heritage, Amersfoort
In 2009 deden medewerkers van ADC ArcheoProjecten in IJsselstein een bijzondere ontdekking. Op industrieterrein Over Oudland bleek, verborgen onder een dikke laag klei, een aantal grafheuvels uit de midden-Romeinse periode te liggen. De heuvellichamen waren nog (grotendeels) intact en dat was in Nederland niet eerder voorgekomen. Om het publiek ter plaatse over deze unieke vondst te informeren, besloot de gemeente om een zogenaamde archeokubus te laten plaatsen. Deze draaibare en vandalismebestendige kubus biedt op zes vlakken laagdrempelige informatie aan. Ik verzorgde teksten en beeldmateriaal voor de kubus, realisatie in samenwerking met Archeoplan en Bannink Publiciteit.
HaVeP-terrein, Tilburg
Verzorgen van rondleidingen op een druk bezochte open dag (> 900 belangstellenden) op de opgraving op het HaVeP-terrein in Tilburg. Een interessante opgraving die Tilburg zomaar 400 jaar ouder maakte…