Tentoonstellingen

Gouden Vrouwen. Frankische schatten thuisgebracht
OPDRACHTGEVER Stadsmuseum Rhenen
Gastconservatorschap voor een tentoonstelling in de reeks Onder ons van het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waarbij topstukken uit de collectie worden uitgeleend aan musea in den lande. De spectaculaire vondsten uit het grootste vroegmiddeleeuwse grafveld van Nederland terug in Rhenen! Op verzoek van directeur Maike Woldring en samen met de grote ploeg vrijwilligers van het Stadsmuseum verzorgde ik de inhoud van de tentoonstelling. In samenwerking met Maartse Hazen, Revolute en Tijdlijn.
Publieksvertaling onderzoeksproject vroege veeteelt
In het kader van het onderzoeksproject EDAN naar de bio-culturele, economische en chronologische aspecten van vroege veeteelt in Nederland maakte ik samen met de onderzoekers een publieksvertaling van de resultaten. Deze heeft twee vormen: een educatief pakket voor studenten veehouderij aan het MBO en een tentoonstelling in het Rundveemuseum in Aartswoud, een bijzonder museum met een levende collectie. Die laatste in samenwerking met de tentoonstellingswerkgroep van het museum.
Jagers worden boeren
OPDRACHTGEVER Allard Pierson
Optreden als gastconservator voor het vroegste ‘venster’ van de vaste opstelling van het Allard Pierson, getiteld ‘Van Nijl tot Amstel’. Aan de hand van de eigen collectie van het museum inrichten van een presentatie over de overgang van jagen, vissen en verzamelen naar een boerenbestaan en de verspreiding van deze levenswijze richting onze streken. In samenwerking met Leo Verhart.
Romeinse kust - het land van Nehalennia
OPDRACHTGEVER Zeeuws Museum
Optreden als gastconservator bij de Zeeuwse editie van de tentoonstelling 'Romeinse kust'. Deze reizende tentoonstelling is gebaseerd op de resultaten van het onderzoeksproject Romeinse kust
‘Archeologie in Spoorzone Delft’
De aanleg van een tunnel voor het treinverkeer door Delft heeft interessante inzichten opgeleverd omtrent de ontwikkeling van de stadsverdediging. Informatiecentrum Delft Bouwt wilde hieraan graag aandacht besteden in een tentoonstelling. Ik coördineerde het schrijven van het storyboard en het selecteren/maken van alle objecten, content en beeldmateriaal. In samenwerking met Bliksems.
‘De onderste steen boven’
In samenwerking met: TS Design, Almere.
Leveren van tekst, beeld en materiaal voor een tentoonstelling over de landschappelijke inrichting van steentijdvindplaatsen in Almere.
‘De wereld onder de Oldehove’
OPDRACHTGEVER ADC Heritage, Amersfoort
In samenwerking met ADC Heritage samenstellen, vormgeven en inrichten van de tentoonstelling ‘De wereld onder de Oldehove. De vroegste geschiedenis van Leeuwarden.’ De tentoonstelling is gemaakt op verzoek van de gemeente Leeuwarden en was te zien in het Historisch Centrum Leeuwarden. Aanleiding vormde het grootschalige archeologische onderzoek op het Oldehoofsterkerkhof ten behoeve van de bouw van een parkeergarage. Dit is het grootste terponderzoek in Friesland van de laatste jaren en het tot nu toe omvangrijkste archeologisch onderzoek binnen de gemeente Leeuwarden. Over de opgravingsresultaten zijn zowel een wetenschappelijke publicatie als een publieksboek verschenen en de vondsten waren te zien in de tentoonstelling.
‘Rituelen. Van toen, nu, jou, mij, hier!’
Conceptontwikkeling en realisatie van een tentoonstelling in Kunstencentrum de Kunstlinie.
Onderwerp was het bijzondere bodemarchief van de gemeente Almere, dat enerzijds goed geconserveerde resten uit de Steentijd herbergt en anderzijds schepen en sporen uit de periode dat de Zuiderzee bevaren werd. Als thematische invalshoek was gekozen voor rituelen; wat is daar uit archeologische bron over bekend en hoe weten we dat? Vanuit deze gegevens werd een verbinding gelegd met rituelen in het hedendaagse, multiculturele Almere. In samenwerking met Anne de Hingh, tekstschrijver en osingadesign.
Gemeentehuis Raalte
OPDRACHTGEVER ADC Heritage, Amersfoort
Inrichten van een tentoonstelling over de resultaten van archeologisch onderzoek in de gemeente Raalte. Naar aanleiding van verschillende succesvolle onderzoeken door ADC ArcheoProjecten wilde de gemeente graag een kleine tentoonstelling in de hal van het gemeentehuis. De opening van de tentoonstelling viel samen met de presentatie van een monografie over het onderzoek.